Podrška obrazovanja odraslih

Podrška obrazovanja odraslih

Visoka škola za turizam i manadžment Konjic  je u partnerstvu sa GIZ-ovim projektom „Podrška obrazovanja odraslih“, organizovala međunarodni okrugli sto na temu “Ishodi obrazovanja i tržište rada“. Važnost celoživotnog učenja ne sme biti pocenjena, svet se neprestano menja i to utiče, ne samo na poslove koje obavljamo , nego i na to kako ih radimo. Na okruglom stolu je predstavljen ovaj inovativni projekat bavi se obrazovanjem odraslih iz perspektive celoživotnog učenja , istražujući načine za brzo i profesionalno kreiranje odgovarajućih obuka, kako bi odrasli pojačano i samostalno mogli doprineti svom ekonomskom statusu a time i državi, rečeno je, izmedju ostalog, na održanom okruglom stolu. Skup koji je bio mdjunarodnog karaktera održan je na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam.