Prvi radni sastanak grupe za izradu LAP-a za mlade 2015-2019.

Prvi radni sastanak grupe za izradu LAP-a za mlade  2015-2019.

Prvi radni sastanak povodom izrade Lokalnog akcionog plana za mlade koji predstavlja strateški dokument namenjen za sprovođenje omladinske politike za period od 2015 do 2019. Godine, održan je u velikoj Sali SO Vrnjačka Banja. Sastanku su prisustvovali predstavnici organizacija i institucija povezanih sa oblastima koje obuhvata omladinska politika: zapošljavanje, obrazovanje, zdravlje, informisanje i participacija, mobilnost, omladinski rad i omladinsko organizovanje, kultura, sport i slobodno vreme.

Izradom ovog dokumenta biće identifikovane konkretne aktivnosti koje će biti sprovedene u toku ove četiri godine i zajedno sa predstavnicima lokalne samouprave odrediće se i budžet koji će biti izdvojen za ove aktivnosti.