Radionica u okviru projekta “Prvi inovativni korak”

KZM slika

Tokom vikenda je održana Druga radionica u okviru projekta “Prvi inovativni korak”. Teme ove radionice bile su “timski rad”, “komunikacija” i “aktivno slušanje”. Ovaj projekat u kom jeveliki broj mladih uzeo učešće, sprovodi Kancelarija za mlade uz podršku Nacionalne asocijacije praktičara omladinskog rada NAPOR, USAID Serbia i MOS-a.