Sporazum o saradnji Vrnjačke Banje i Budve

sporazum u BudviPredsednici opština, Vrnjačka Banja i Budva, Boban Đurović i Lazar Rađenović,  potpisali su Sporazum o prijateljstvu i saradnji, koji je otvorio prostor za kooperaciju u više oblasti. Sporazumom je krunisana dugogodišnja saradnja dve opštine, dva najrazvijenija turistička centra u svojim državama. Ovim sporazumom oni, ne samo da proširuju svoj krug saradnje, već se veliki deo odnosi na razmenu iskustava u oblasti, privrede, turizma i kuture gde ove dve opštine treba da sarađuju. Predsednik opštine Budva, Lazar Rađenović je ocenio da prostora za saradnju Budve i Vrnjačke

Banje ima mnogo kao i da se razmišlja o nekim budućim koracima saradnje, ali i zajedničkim manifetsacijama i zajedničkim nastupima na novim tržištima.