U januaru u Vrnjačkoj Banji 7000 gostiju

U januaru u Vrnjačkoj Banji 7000 gostijuNa osnovu zvaničnih podataka nadležnih službi opštine Vrnjačka Banja, tokom januara meseca Vrnjačku Banju je posetil preko 7000 gostiju od čega 6000 domaćih i oko 1000 inostranih. Oni su ostvarili preko 20000 noćenja što je u odnosu na januar 2014.godine 23% manje noćenja domaćih i 42,20% manje noćenja inostranih gostiju.
Prosečna dužina boravka iznosila je tri dana dok je stepen iskorišćenosti kapaciteta smanjen sa 15,76% na 13,93% u poredjenju sa decembrom. Najveći broj gostiju opredelio se za privatni smeštaj, preko 700 gostiju opredelilo se za hotel „Solaris
resort“, preko 500 gostiju odmaralo se u hotelima „Breza“, „Merkur“ i „Promenada“. Najviše noćenja ostvareno je u domaćoj radinosti , 9000. Preko 3000 noćenja ostvario je „Merkur“, zatim slede „Breza“ sa 3000, „Solaris“ sa 150 i „Promenada“ sa 1100 noćenja. Sve u svemu, stepen iskorišćenosti kapaciteta smanjen je za 13,93%.